هاست لینوکس

L01
 • 75 مگابایت فضا
 • 15 گیگا بایت ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • 7*24 پشتیبانی
L02
 • 200 مگا بایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • 7*24 از طریق تیکت پشتیبانی
L03
 • 500 مگا بایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • 7*24 از طریق تیکت پشتیبانی
L04
 • 1 گیگا بایت فضا
 • 70 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • 7*24 از طریق تیکت پشتیبانی
L05
 • 5 گیگا بایت فضا
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • 7*24 از طریق تیکت پشتیبانی
L06
 • 10 گیگا بایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • فرانسه محل سرور
 • 7*24 از طریق تیکت پشتیبانی