لیست پلن های مختلف فروشگاه اینترنتی

برای این گروه از محصولات لازم است یک دامنه اختصاص داده میشود

پلن شماره 1

هاست یک گیگابایت

پهنای باند ۵۰ گیگا بایت

بدون اپلیکیشن موبایل

بدون ربات تلگرام

پلن شماره 2

هاست یک گیگابایت

پهنای باند ۵۰ گیگا بایت

ربات تلگرام دارد

بدون اپلیکیشن موبایل

پلن شماره 3

با هاست یک گیگابایت

پهنای باند ۵۰ گیگا بایت

ربات تلگرام دارد

بهمراه اپلیکیشن موبایل